Tietosuojaseloste


1. REKISTERINPITÄJÄ

Lakiasiaintoimisto Juridinen Oy (lyh. Juridinen)

Y-tunnus 3194999-9

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Juridinen ei ole nimennyt erillistä tietosuojavastaavaa. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa pyydetään ensisijaisesti sähköpostitse.

info@juridinen.fi

+358401257255

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Juridinen kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Juridinen kerää ainoastaan asian hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Juridisen ja rekisteröidyn eli asiakkaan välinen sopimus. Toimeksiantosopimuksen syntymisen edellytyksenä on henkilötietojen antaminen. Ilman henkilötietojen antamista Juridisen verkkokaupasta ei ole mahdollista ostaa palveluita.

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta itseltään, kun hän käyttää Juridisen palveluita tai kun hän ottaa yhteyttä Juridiseen.

Asiakassuhteiden hoitamisen lisäksi Juridinen kerää henkilötietoja markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen keräys tapahtuu evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla, kun asiakas käyttää palvelua ja vierailee verkkosivulla. Markkinointia varten kerättyjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tämän lisäksi tietoja kerätään myös Google Anatytics- analytiikkatyökalun avulla. Internet-sivustolla vierailevilta kerätään IP-osoitteet ja evästeet. 

Rekisteriin kerätään henkilötiedot, joita Juridinen tarvitsee palveluiden tarjoamiseen asiakkaalle. Asiakasrekisteriin kerätään nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Riippuen siitä, minkä palvelun asiakas verkkokaupasta ostaa, Juridinen kerää kyseisen palvelun tarjoamiseen tarvittavat henkilötiedot, joita voivat olla esimerkiksi henkilötunnus ja tilinumero. Lisäksi palvelun tarjoamiseksi Juridinen saattaa kysyä toisen henkilön esimerkiksi testamentinsaajan tai todistajan henkilötietoja, milloin on tärkeää, että asiakas välittää tiedon tästä tietosuojaselosteesta myös kyseiselle henkilölle. 

5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT 

Henkilötietoja vastaanottavat Juridinen. Lisäksi henkilötietoja vastaanottavat verkkokauppamaksujen maksunvälittäjä sekä Juridisen käyttämä tilitoimisto.

6. REKISTERIN SUOJAUS

Juridinen säilyttää henkilötiedot salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella. Palvelimeen päästäkseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on ainoastaan rekisterinpitäjän osakkailla, jotka tarvitsevat tietoja palvelun suorittamiseen.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietojen säilytysaika riippuu siitä, muodostuuko Juridisen ja asiakkaan välille asiakassuhde. Asiakassuhde syntyy, jos asiakas on yhteydessä Juridiseen sähköpostitse, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella.

Mikäli asiakassuhdetta ei muodostu, Juridinen poistaa henkilötiedot 12 kuukauden jälkeen. Mikäli yhtiön ja asiakkaan välille muodostuu asiakassuhde, joka ei johda toimeksiantosopimukseen, henkilötiedot säilytetään 24 kuukautta.

Juridinen säilyttää henkilötietoja 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä lukien.

8. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Juridinen ei luovuta henkilötietoja yhtiön ulkopuolelle. Ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot luovutetaan kirjanpidon järjestämiseksi yhtiön käyttämälle tilitoimistolle.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tarkastus-, oikaisu-, poisto-, rajoittamis- ja siirto-oikeus sekä oikeus peruuttaa suostumus. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on oikeus:

  • pyytää Juridiselta tieto siitä, mitä henkilötietoja käsitellään ja saada tiedoista kopio niiden tarkastusta varten
  • pyytää Juridiselta henkilötietojen oikaisemista. Mikäli henkilötiedot ovat riittämättömiä, puutteellisia tai virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden päivittämistä ja poistamista
  • vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä lain edellyttämässä laajuudessa
  • pyytää henkilötietojen siirtämistä toiselle palveluntarjoajalle

Huomaa myös, että Juridinen ei voi poistaa henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä yhtiön käyttötarkoituksien toteuttamiseksi tai niiden henkilötietojen osalta, mitä laki edellyttää säilytettävän.

Juridinen käsittelee osaa henkilötiedoista rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen Juridinen ei käsittele henkilötietoja, ellei niiden käsittelylle ole olemassa jokin muu oikeusperuste.

Mikäli haluat käyttää joitain rekisteröidyn oikeuksista, kuten esimerkiksi tarkastaa mitä tietoja sinusta on tallennettu, pyydämme sinua lähettämään allekirjoitetun pyynnön ja kopion henkilötodistuksestasi skannattuna osoitteeseen info@juridinen.fi

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

10. EVÄSTEET

Sivuilla käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Juridinen käyttää evästeitä, että voi tarjota asiakkailleen yksilöityjen tarpeen mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli käyttäjä, joka vierailee sivuilla ei halua Juridisen saavan tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmistot mahdollistavat eväste-toiminnon kytkemisen pois. Yleensä tämä löytyy selaimen asetuksista. Jotkut evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin Juridisen ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Juridinen pitää itsellään oikeuden muuttaa tätä selostetta.