Riita-asiatRiita-asioita ei voi lyhyesti määritellä, sillä riitoja on hyvin monenlaisia. Kyseessä voivat olla esimerkiksi kiinteistöjen tai irtaimen kauppaan, työsuhteisiin taikka vuokrasopimuksiin liittyvät riitatilanteet.

Jokainen varmasti kohtaa jossain vaiheessa elämää tilanteen, jossa kaipaa hyviä neuvoja tilanteen ratkaisuun. Mitä pikemmin riita-asioihin haetaan lainopillista apua, sen pikemmin ja vähemmillä kustannuksilla riidat usein selviävät. 

Autamme sinua mielellämme kaikenlaisissa riita-asioissa, joten ole pikimmiten yhteydessä meihin. 

Yleistä riita-asioista

Riita voi syntyä kenen tahansa välille. Riita-asian osapuolina voivat olla esimerkiksi kuluttaja ja myyjä, naapurit tai ystävät. Riidan kohteet vaihtelevat, mutta yleisimpiä riita-asioita ovat erilaiset vahingonkorvaukseen, sopimukseen ja asuinhuoneiston tai kiinteistön vuokraamiseen ja myyntiin liittyvät erimielisyydet. 

Usein suositeltavaa on päästä riidassa sopuun ilman käräjöintiä, joka voi kokonaisuudessaan olla jopa vuosia kestävä prosessi. Sen lisäksi, että kyse on pitkästä prosessista, myös osapuolten kulut kasvavat usein suuriksi. Tästä johtuen riidat pyritään ennen oikeudenkäyntiä ratkaisemaan sovinnollisesti. Kuitenkaan ihan mihin tahansa sovintoehdotukseen ei kannata tarttua ja me alan ammattilaiset voimme arvioida, onko tietyn sisältöistä sovintoehdotusta järkevää hyväksyä juuri sinun tilanteessasi.

Riitaprosessi

Tiedämme myös sen, että aina osapuolten välillä ei ole mahdollista päästä sovintoon. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää nostaa asiassa kanne. Käytännössä kanteen nostamisella tarkoitetaan sitä, että kantaja toimittaa käräjäoikeudelle kirjallisen haastehakemuksen. Kirjallisessa haastehakemuksessa kantajan tulee esittää vastaajaa eli vastapuolta kohtaan vaatimukset ja niiden perusteet.

Riitaprosessin ehdottomasti tärkein asiakirja on kantajan haastehakemus, jonka laatiminen on myös usein vaikein ja haastavin osuus. Haastehakemus nimittäin määrittää prosessin kohteen, jolloin juridiikan osaaminen ja ymmärtäminen on välttämätöntä.

Käräjäoikeus tutkii saapuneen haastehakemuksen, minkä jälkeen haastehakemus lähetetään vastaajalle tiedoksi. Vastaajaa pyydetään vastaamaan kantajan esittämiin väitteisiin ja vaatimuksiin sekä esittämään mahdolliset perusteet niiden vastustamiselle. Vastaukseen on tärkeä kirjata tapauksen kannalta olennaiset seikat, minkä vuoksi se on hyvä antaa juristin laadittavaksi.

Mikäli vastaaja ei vastaa kanteeseen määräajan kuluessa, tuomioistuin voi antaa asiassa yksipuolisen tuomion. Riita-asioita koskevat keskeiset määräykset ovat oikeudenkäymiskaaressa. Riitaprosessi on määrämuotoista ja sisältää menettelysäännöksiä muun muassa siitä, mitä voidaan vaatia, milloin ja missä sekä siitä, minkälaista todistelua voidaan esittää.

Riita-asioiden varhainen hoitaminen on usein järkevää ja kustannustehokasta. Riitojen pitkittäminen tekee riidan ratkaisusta kallista ja hankalaa. Ota meihin yhteyttä, niin voimme yhdessä kartoittaa tilanteesi ja neuvomme, miten voit päästä riitatilanteessa sinun kannaltasi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.