Testamentti avoliiton ainoana ''turvaajana''?

14.04.2021

Avoliitot ovat suosittuja muotoja elää ja voidaankin sanoa, että avoliitot ovat vallanneet avioliittojen alaa. Osittain avoliittojen suosion syynä voi ollakin se, että avoliitot eivät sido juridisesti samalla tavalla kuin avioliitot. Juridisesti avoliitto voidaankin tulkita avoimeksi liitoksi, jossa ei ole keskinäisiä velvollisuuksia eikä oikeuksia.

Entä oletko kuullut joskus sanottavan, että parit ovat solmineet avioliiton taloudellisista syistä? Kuulostaa hassulta, mutta tämä on taloudellisesti kuitenkin ymmärrettävä ratkaisu. Avopuolisot ovat juridisesti merkittävästi eri asemassa verrattuna aviopuolisoihin. Avopuolisoilla ei ole läheskään yhtä hyvää taloudellista turvaa avopuolison kuollessa kuin mitä aviopuolisoilla on. Ainoa vaihtoehto taloudelliseen turvaan avopuolisoilla on tehdä testamentti. Ilman testamenttia avopuolisot eivät Suomen perintökaaren mukaan ole lainkaan perillisasemassa.

Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä erottaa toisistaan lapsettomat avopuolisot ja avopuolisot, joilla on yhteinen lapsi. Vaikka avopuolisot olisivat turvanneet toisensa testamentilla, riippuu verotuksen suuruus siitä, onko avopuolisoilla yhteinen lapsi. Mikäli avopuolisoilla on yhteinen lapsi ja avopuolisot ovat tehneet testamentin, kuuluu testamentilla perivä avopuoliso verotuksen ensimmäiseen veroluokkaan kuten aviopuoliso. Mikäli puolestaan lasta ei ole, tulee usein yllätyksenä, että testamentilla perivä avopuoliso ei kuulu verotuksen ensimmäiseen vaan toiseen veroluokkaan ja joutuu näin ollen suorittamaan veroa paljon suuremman osan perittävästä omaisuudesta.

Jos avopuolisoilla ei ole yhteistä lasta, avopuolisoa ei koske myöskään aviopuolisoa koskeva verovapaa puolisovähennys, joka on suuruudeltaan 90 000 euroa. Avopuolisolla ei ole oikeutta jäädä asumaan puolisoiden viimeiseen yhteiseen kotiin. Lapsettomien avoparien kannattaakin ottaa verotus huomioon jo testamenttia tehdessään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että omistusoikeustestamentin sijasta näissä tilanteissa voi olla verotuksen näkökulmasta järkevämpää tehdä käyttöoikeustestamentti, jolloin veroseuraamukset minimoituvat. Autamme sinua mielellämme juuri sinun ja avopuolisosi tilanteeseen sopivan testamentin laatimisessa