Mitä eroa on huoltajuudella ja vanhemmuudella?

31.03.2021

Vanhemmuus ja huoltajuus käsitteinä voivat helposti mennä sekaisin. Vanhemmuudella tarkoitetaan asemaa toisen ihmisen isänä tai äitinä. Biologinen vanhempi on henkilö, jonka sukusolusta lapsi on biologisesti saanut alkunsa. Lapsen synnyttänyt henkilö on lapsen äiti. Toinen vanhempi voi olla lapsen isä tai toinen äiti. Toisen vanhemman asema perustuu vanhempien väliseen avioliittoon tai isyyden tai äitiyden vahvistamiseen. Avioliitossa on isyysolettama, mikä tarkoittaa sitä, että lapsen äidin aviopuoliso katsotaan lapsen isäksi riippumatta siitä, onko hän lapsen biologinen isä.

Vanhemmuus sellaisenaan ei tuo oikeutta tehdä päätöksiä lapsen asioissa, vaan päätösvalta lapsen asioissa kuuluu lapsen huoltajalle. Vanhemmuus muodostaa lapsen ja vanhemman välille oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen, joka merkitään väestötietojärjestelmään. Vanhemmuuden myötä lapselle syntyy oikeus muun muassa saada elatusta vanhemmaltaan sekä oikeus periä vanhempansa. Mikäli lapsi on syntynyt avoliitossa eikä isyyttä ole tunnustettu, ei lapsella ole oikeutta periä henkilöä, jonka hän olettaa olevan biologinen isänsä.

Huoltajan tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajuuteen kuuluu siten lain mukaan oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista ja henkilökohtaisista asioista. Lapsella eli alle 18-vuotiaalla tulee olla vähintään yksi huoltaja. Lain mukaan lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Useimmiten lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai ainakin toinen heistä. Biologisesta äidistä tulee lapsen huoltaja lapsen syntymän perusteella. Isän asema huoltajana lapsen syntyessä riippuu vanhempien välisestä parisuhdemuodosta, eli siitä elävätkö vanhemmat avio- vai avoliitossa. Avioliitossa syntyvän lapsen huoltajia ovat molemmat hänen vanhempansa. Avoliitossa puolestaan lapsen isyys tai toisen äidin äitiys on tunnustettava ennen kuin tunnustajasta tulee lapsen huoltaja.

Huoltajuutta voi toisinaan olla tarpeen muuttaa myös lapsen syntymän jälkeen. Huoltajuudesta saattaa syntyä myös riitaa lapsen huoltajien välille. Huoltajuuden muutos voi perustua vanhempien sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Huoltajuuden muutokset tulevat kysymykseen useimmiten vanhempien parisuhteen päättymisen jälkeen, jos vanhemmat eivät kykene hoitamaan lapsen asioita yhteisymmärryksessä ja toinen huoltajista esimerkiksi käyttää asemaansa huoltajana mielivaltaisesti. Huoltajuutta koskevat asiat on pääsääntöisesti järkevää ja lapsen edun mukaista ratkaista sovinnollisesti. Tietyissä tilanteissa voi kuitenkin olla lapsen edun mukaista huoltajuuden muuttaminen ja sitä koskevan kanteen nostaminen käräjäoikeudessa. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, mikäli huoltajuutta tai vanhemmuutta koskevat asiat mietityttävät, niin voimme yhdessä arvioida, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia.