Miksi avioehto on usein fiksu ratkaisu aviopareille?

22.04.2021

Usein rahasta puhuminen koetaan epämiellyttäväksi tai vaikeaksi asiaksi. Moni meistä mieltää avioehdon epäluottamuslauseeksi kumppaniaan kohtaan, mutta aivan turhaan. Avioehto kuuluu osaksi riskienhallintaa ja kukapa meistä ei haluaisi turvata omaa talouttaan ja varallisuuttaan tulevaisuuttaan ajatellen?

Tietysti jokainen avioliittoon aikova tai avioliitossa oleva toivoo avioliittonsa kestävän. On kuitenkin valitettava tosiasia, että arviolta noin puolet avioliitoista päättyy avioeroon. Mikäli avioehtoa ei ole laadittu, suoritetaan avioliiton päättyessä omaisuuden ositus, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että enemmän omistava puoliso maksaa tasinkoa vähemmän omistavalle. Ositustilanteessa syntyy usein erimielisyyttä puolisoiden välille siitä, miten omaisuus tulisi jakaa. Lähtökohtaisesti kuitenkin enemmän omistava puoliso joutuu maksamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle, mikäli avioehtoa ei ole laadittu. Osituksen lopputulokseen ei vaikuta avioeron taustalla olevat syyt, kuten se kumpi puolisoista on päätynyt avioeroa hakemaan. Riitaisessa avioerotilanteessa oman omaisuuden luovuttaminen toiselle puolisolle voi tuntua ikävältä.


Koska avioerot jo itsessään ovat usein raskaita prosesseja niin henkisesti kuin taloudellisestikin, on enemmän kuin järkevää laatia avioehto. Avioehdolla voidaan rajoittaa avio-oikeutta tai sulkea avio-oikeus kokonaan pois. On olemassa useita erilaisia vaihtoehtoja avioehtosopimukselle. On tärkeää, että puolisot yhdessä keskustelevat ja käyvät läpi, mitä he avioehdolta haluavat. Elleivät puolisot ymmärrä täysin, mitä he ovat avioehtoon kirjaamassa tai mitä he avioehdolta haluavat, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen ja etsiä hänen kanssaan juuri puolisoille sopiva ja paras vaihtoehto.

On myös hyvä muistaa, että avioliitto ei ole koskaan lopullinen, vaan omaisuuden ositus suoritetaan myös niissä tapauksissa, kun avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Tämän vuoksi jokaisen avioliittoa harkitsevan tai avioliitossa olevan on syytä ymmärtää, että avioliitto päättyy aikanaan. On aina fiksua harkita tai ainakin keskustella puolisonsa kanssa myös avioehdon laatimisesta. Avioehto on puolisoiden halutessa mahdollista laatia myös ainoastaan avioerotilannetta varten.

Avioehdon laatiminen on erityisen tärkeää silloin, kun puolisoista toisella tai molemmilla on yritysvarallisuutta. Avioliiton päättyessä puolisolla on oikeus myös toisen puolison yritykseen tai esimerkiksi yrittäjän itse säästämään eläkettä turvaavaan varallisuuteen. Tällaisessa tilanteessa avioehtosopimuksen laatiminen on suositeltavaa, sillä ositus voi johtaa epäoikeudenmukaiselta tuntuvaan lopputulokseen etenkin, jos toinen puolisoista työskentelee työsuhteessa. Yrittäjäpuolisolla ei nimittäin ole oikeutta työntekijäpuolison työnteon kerryttämiin eläkkeisiin. Avioehtosopimus on mahdollista laatia siten, että tietty omaisuus, kuten yritys- ja sijoitusvarallisuus rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioehto turvaa oman omaisuuden säilymistä avioliiton päättymistilanteessa. Avioehdon laatiminen on siten järkevää kaikissa tapauksissa. Halutessaan puolisot voivat olla noudattamatta avioehtosopimusta avioliiton päättyessä avioeroon ja toimittaa omaisuuden osituksen sopimallaan tavalla. Avioehdon laatimalla voi kuitenkin turvata sen, että puoliso ei ole osituksessa velvollinen luovuttamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle.