Edunvalvontavaltakirjalla vahvistat itsemääräämisoikeuttasi!

05.05.2021

Jokaiselle meistä voi tapahtua milloin tahansa jotakin yllättävää, ja vaikka useat meistä tiedostavat sen, emme kuitenkaan ole tehneet tarpeellisia toimia näitä tilanteita varten. Edunvalvontavaltakirja ei missään nimessä ole ainoastaan iäkkäiden kannalta tarpeellinen asiakirja, sillä yhtä lailla nuori voi joutua yllättäen esimerkiksi onnettomuuteen ja sitä myötä tulla kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan.

On hyvä ymmärtää, että kenelläkään ei ole oikeutta eikä kukaan voi hoitaa puolestasi asioita ilman asianmukaisia valtuuksia. Oli kyseessä sitten avopuolisosi tai joku sinulle todella läheinen ihminen, eivät hekään ole oikeutettuja hoitamaan asioitasi ilman valtuuksia. Edunvalvontavaltakirjaa tai toiselta nimeltään edunvalvontavaltuutusta voidaankin kutsua viisaaksi varotoimeksi.

Edunvalvontavaltakirjalla voit itse määrätä siitä, kuka voi hoitaa puolestasi talouteen, omaisuuteen tai sinuun henkilönä liittyviä asioita, jos sinä itse menetät kykysi hoitaa omia asioitasi. Mikäli et ole tehnyt edunvalvontavaltakirjaa, sinulle voidaan määrätä holhoustoimilain mukainen edunvalvonta, jos tulet sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi valvomaan omaa etuasi tai huolehtimaan itseäsi tai varallisuuttasi koskevista asioista.

Edunvalvontavaltakirja on paljon yksilöllisempi, kevyempi ja joustavampi tapa hoitaa asioita kuin varsinainen lain mukainen edunvalvonta. Käytännössä edunvalvontavaltakirjalla voit esimerkiksi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan puolestasi taloudellisia asioita, kuten omaa yritystäsi tai sijoituksiasi. Sillä on mahdollisuus myös valtuuttaa toinen henkilö edustamaan sinua henkilöä koskevissa asioissa kuten lääketieteellisten hoitopäätösten tai -suostumusten tekemisissä. Edunvalvontavaltuutuksessa voit myös antaa valtuutetulle tarkempia ohjeita siitä, miten haluat, että asioitasi hoidetaan. Pystyt siis itse vaikuttamaan esimerkiksi omaisuutesi myyntiin, sen säilyttämiseen tai varojesi käyttämiseen.

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen asiakirja ja sitä laadittaessa tulee olla oikeustoimikelpoinen. Tämän vuoksi se tulisi laatia hyvissä ajoin, eikä silloin kun on jo liian myöhäistä. Edunvalvontavaltakirjan tekemistä ei kannata aristella, nimittäin se on ikään kuin varotoimi, joka tulee käyttöön ainoastaan, jos tarve vaatii. Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka jokaisen oikeustoimikelpoisen olisi hyvä laatia oman tulevaisuuden varalle.