Hinnasto


Lähtökohtaisesti veloituksemme perustuu verkkokauppaa lukuun ottamatta tuntiveloitukseen. Tuntiveloituksemme yksityisasiakkaalle on 199€/h (sis. alv 24%). Minimiveloitus on 15 minuuttia. Palkkion lisäksi veloitamme asian hoitamisesta aiheutuvat suoranaiset kulut, joita ovat esimerkiksi erilaiset viranomais- ja postimaksut.

Pyydettäessä annamme myös arvion asian hoitamisesta aiheutuvista kuluista, mutta kyseessä ei ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu sitova hinta-arvio.

Tuntiveloituksen sijaan sinun on mahdollista ostaa verkkokaupastamme palveluita ja yleisimpiä asiakirjoja edullisemmin ennalta määrättyyn kiinteään hintaan. Verkkokaupasta ostetut asiakirjat laaditaan aina juristin toimesta sinun antamiesi tietojen pohjalta.

Tuntiveloitus

199€/h (sis. alv)

Osituskirja

Alkaen 249€ (sis. alv)

Perukirja

Alkaen 398€ (sis. alv)

Perinnönjakokirja

Alkaen 398€ (sis. alv)

Huom! Alkaen hinnat ovat sanan mukaisesti alkaen hintoja ja lopullinen veloitus tapahtuu aina toimeksiantoon käytetyn tuntimäärän perusteella. 


Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa oikeudellisen avun itse. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa hankkia apua omin varoin, jolloin viime kädessä valtio voi osaksi tai kokonaan kustantaa oikeudellisen avun. Jos et tiedä, oletko oikeutettu oikeusapuun tai kattaako oikeusturvavakuutuksesi kulut kokonaan tai osittain, voimme selvittää tämän puolestasi. 

Oikeusturvavakuutus

Jokaisella, jolla on kotivakuutus, on lähes poikkeuksetta myös oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus kattaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut rikos- ja riita-asioissa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että palkkaamasi juristin palkkio sekä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut voidaan korvata oikeusturvavakuutuksestasi.

Se, miten laaja oikeusturvavakuutuksesi on, riippuu täysin siitä, missä vakuutusyhtiössä vakuutuksesi on ja mitkä vakuutusehtosi ovat. Oikeusturvavakuutuksessa on yleensä omavastuuosuus, joka sinun täytyy maksaa omista varoistasi. Tietyissä tilanteissa sinun on kuitenkin mahdollista hakea omavastuuosuuden kattamiseen lisäksi oikeusapua. 

Oikeusapu

Mikäli sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta, voi sinun olla mahdollista saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua. Oikeusapua tarjoavat oikeusaputoimistossa työskentelevät julkiset oikeusavustajat, mutta oikeudenkäyntiasioissa oikeusapua voi saada myös yksityisen avustajan käyttämiseen.

Valtion varoista maksettava julkinen oikeusapu myönnetään henkilöille, joilla on pienet tulot. Tähän vaikuttaa hakijan käyttövaran suuruus. Vähävaraisilla oikeusapu on kokonaan ilmaista, ja muiden on maksettava oikeusapu osittain itse. Käytännössä itse maksettavaksi jäävät oikeusapumaksu ja omavastuuosuus.